Optymalizacja magazynu

Optymalizacja magazynu i przestrzeni produkcyjnej to proces na który składają się audyt obecnych warunków, wyznaczenie obszarów wymagających interwencji, opracowanie modelu magazynu i przepływów z działem produkcyjnym, wdrożenie modelu w życie oraz weryfikacja zaimplementowanych działań. Realizacja koncepcji optymalizacji służy uzyskaniu najlepszej, najbardziej efektywnej, najkorzystniejszej kosztowo, koncepcji składowania i przepływu materiałów. Pełne wykorzystanie posiadanych zasobów i wzrost opłacalności jest celem. Zakres optymalizacji może obejmować analizę infrastrukturalną lub przepływową.

Optymalizacja magazynu – po wykonaniu audytu i opracowaniu optymalnego sposobu składowania uzyskano 230 m²

Ujęcie modelowe wykazuje różnice w procesach składowania: obecnym- po audycie magazynu a najefektywniejszym. Projekt optymalizacji magazynu pozwala wyeliminować niewykorzystaną przestrzeń, nadmierne koszty logistyczne, wąskie gardła przepływów materiałowych, niedostosowaną infrastrukturę. W rezultacie uzyskujemy niższe koszty magazynowania i obsługi logistycznej.

Rodzaje optymalizacji:

Optymalizacja magazynu może dotyczyć magazynów:

  • handlowych
  • buforowych
  • produkcyjnych

 

Ze względu na rodzaj ładunków możemy wyróżnić optymalizację magazynu:

  • ładunków paletowych
  • ładunków dłużycowych, dłużyc

 

optymalizacja_magazynu_audyt_magazynu_magazyn_stali

Składowania na regałach i obsługa wózkiem widłowym
4-kierunkowym wąsko-korytarzowym

My, nasze rozwiązania

Logimax jest jedyną firmą na Polskim rynku z tak dużym doświadczeniem w realizacjach optymalizacji magazynów dłużycowych. Zastosowanie specjalistycznego sprzętu transportowego, różnych systemów składowania, wykorzystanie przestrzeni do maximum wymaga dużego doświadczenia w pracy w ładunkami dłużycowymi.

 

optymalizacja_magazynu_audyt_magazynu_skladowanie_pod_suwnica

Składowanie pod suwnicą z użyciem stojaków – wsporników

 

Wykonane realizacje i wieloletnia współpraca z klientami z branży stalowej, okiennej, drzewnej daje nam doświadczanie jakie jest konieczne w pracy z ładunkami długimi.  Wiele aspektów, które można pominąć przy pracy z ładunkami małymi staje się poważną przeszkodą w operacjach z dłużycą.

Optymalizuj, zacznij oszczędzać

Często u klientów spotykamy się problemami:

  • wjazdu na halę
  • manewrowania z ładunkiem
  • składowania w przestrzeni buforowej
  • załadunku i rozładunku elementów dłużycowych

 

optymalizacja_magazynu_audyt_magazynu_magazyn_stali_(2)

Zastosowano składowanie na regałach i obsługę regałów wózkiem widłowym

 

Czy w Państwa firmie też zdarzają się takie sytuacje. Czy chcielibyście przyspieszyć operacje załadunku i rozładunku samochodów?

Czy chcielibyście składować więcej towaru bez konieczności rozbudowy magazynu? Czy chcielibyście uporządkować system logistyczny?

Jeśli na jedno z powyższych pytań odpowiedzieliście Tak, to prosimy o kontakt. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, a optymalizacja magazynu dłużycowego zawsze jest dla nas wyzwaniem.

CHCESZ ZACZĄĆ OSZCZĘDZAĆ? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!KONTAKT